THE SILVER LINING, 2015 Drottningsparken, Örebro, Sweden
THE SILVER LINING, 2015 Drottningsparken, Örebro, Sweden

Zunino Ignestam Studio

Zunino Ignestam Studio är det kreativa samarbetet mellan bildkonstnärerna Lena Ignestam (Sverige) och Carina Zunino (Danmark). Zunino Ignestam Studio är baserad i Malmö och Köpenhamn.

Vår inriktning är offentlig konst. Vårt fokus på varje nytt konstverk vi gör för ett offentligt rum är att det har en tydlig förankring till platsen det skapas för och potentialen att tillföra en ny känsla av identitet, insikt eller en poetisk dimension till platsen. Genom vårt arbete med konst strävar vi efter att utöka människors upplevelse av sin omgivning.

KONTAKTA