Bild från installationen Sheltered, Tim Bishop
Bild från installationen Sheltered, Tim Bishop
Bild från kommande film The Lighthouse Keeper, Tim Bishop.
Bild från kommande film The Lighthouse Keeper, Tim Bishop.
Bild från performancet Blackout, Tim Bishop
Bild från performancet Blackout, Tim Bishop

Tim Bishop

Tim Bishop är en performance- och ljudartist, bosatt och verksam i Lund, Sverige. Hans praktik fokuserar på att skapa personliga kopplingar mellan konstverk och publik, vilket ger individuella och ofta känslomässiga reaktioner genom sensoriska, suggestiva och mycket estetiska upplevelser. Tim kretsar kring varje deltagares uppfattningar av sig själva och miljön runt dem, ofta i ett en-till-en sammanhang, och använder rumslig ljud, mörker och uppslukande teknologier för att utforska kunskap om jaget genom våra delade upplevelser.

Tims verk har visats i Sverige, Norge, Rumänien, Ryssland och Storbritannien, inklusive föreställningar på Arnolfini Gallery, Bristol, Lunds konsthall, Dunkers kulturhus i Helsingborg, Galleri CC i Malmö och Kulturhuset, Stockholm. Tim är också grundare och curator för Mono Festival of One-to-One Performance och har undervisat i spatial audio, MaxMSP och fältinspelningstekniker på platser som Lunds universitet, Malmö Konsthögskola, Region Gävleborg, VR Narrative Lab och BoostHbg.

Nya projekt inkluderar "Blackout", en föreställning på tu man hand som äger rum i totalt mörker med hjälp av rumsligt och interaktivt objektbaserat ljud och haptisk feedback för att engagera sig i deltagarnas uppfattning om sin egen unika närvaro i universum genom en auditiv version av objektet varaktighet.

Tim arbetar för närvarande på "Sheltered" som är ett årslångt installationsprojekt som spelar in ambisoniskt ljud och väderdata inuti polcirkeln för att utforska klimatförändringar genom upplevelsebaserade snarare än textbaserade metoder. Projektet kommer att utvecklas på Inter Arts Center 2023, med den resulterande installationen som kombinerar EEG-data från varje besökare för att kontrollera simulerade rekreationer av ett arktiskt klimat runt ett polartält där varje besökare kommer att uppleva installationen.

Utöver sin egen praktik arbetar Tim även som rumslig ljuddesigner, konstnärlig samarbetspartner och ljudteknikkonsult i konst- och teaterprojekt med konstnärer och organisationer som Bombina Bombast, Karlsson & Ryan, Helena Fernández Cavada, Malmö Stadsteater med flera.

KONTAKTA