Figure painting at SARA Academy
Figure painting at SARA Academy

The Swedish Academy of Realist Art, SARA

SARA Academy erbjuder en treårig internationell heltidsutbildning i realistisk teckning och måleri. Hit hittar studenter från hela världen för att lära sig teckna och måla med traditionella tekniker och metoder för att uppnå högsta möjliga kompetens. Med denna gedigna kunskap har man som mål att uppnå konstnärlig frihet utan begränsningar. Under utbildningen arbetar man efter figurmodell, med stilleben, porträtt och även landskap och etsning. Studenterna inspireras även genom föreläsningar i konsthistoria, traditionell material lära och komposition. Efter utbildning arbetar studenterna som fria konstnärer, illustratörer eller inom inom film- och spelindustrin.

Terminstider: 20 veckor per termin

KONTAKTA