Utställning Johansen Skovsted foto: Max Gerthel
Utställning Johansen Skovsted foto: Max Gerthel

SPARK

SPARK är interdisciplinär plattform för arkitektur, konst och akademi baserad i Malmö. Genom utställningar och evenemang söker SPARK skapa nya gränssnitt mellan konst, arkitektur, och experiment. SPARK vill lyfta fram aktörer och verksamheter som är undersökande, experimentella, interdisciplinära eller forskningsdrivna. SPARK ser att konsten bör ha en mer framträdande roll inom arkitektur och stadsbyggande, och på så sätt bistå med kreativitet och kritik i arbetet med Gestaltad livsmiljö och Agenda 2030.

Öppettider:


Lördag/söndag 13–16

KONTAKTA