Sophia Persson

Sophia Persson (f. 1992) är curator och kulturproducent specialiserad på samtidskonst, offentligt rum och samhällsutveckling. Persson är sedan 2020 en del av Plattform KcSyd, en plattform som arbetar med att belysa frågor om konstnärligt arbete inom samhällsutveckling och de offentliga rummen.

Plattform KcSyd har sedan starten organiserat konstnärssamtal, utställningar och konstprojekt med syfte att skapa ytor att utmana, experimentera och driva fälten för samhällsutveckling och offentlig konst framåt och samman.

Persson har en kandidatexamen i konstvetenskap från Stockholms Universitet (2015), en master i Urban Studies från Malmö Universitet (2020) samt en post-master från Kungl. Konsthögskolan (2022).

KONTAKTA