skene - rum för samtida konst. Photographer Petter Dahlström Persson. Art by Joana Pereira, Kah Bee Chow, Ingrid Furre
skene - rum för samtida konst. Photographer Petter Dahlström Persson. Art by Joana Pereira, Kah Bee Chow, Ingrid Furre

skene - rum för samtida konst

skene - rum för samtida konst är en konsthall och en diskursiv plattform som presenterar internationell och lokal samtidskonst av högsta kvalitet.

Fokus är på forskande, kritiska praktiker inom samtida konst och konstteori. skenes vill bereda mark för mer omsorgsfulla och eftertänksamma förfaranden inom bildkonsten och etablera nya, internationella nätverk genom vilka kunskaper och resurser kan delas. På skene prövas curatoriella modeller som har sitt fokus på kunskapsutbyte och internationella samarbeten.

skenes program upprättar resonans mellan verk över generationer från olika tider och platser för att på så vis ringa in det som uppstår mellan verk, konstnärer och publik(er).

Öppettider:
torsdag - lördag 13-16 och enligt överenskommelse (under utställningar)

KONTAKTA