Yo tambien soy humo / I am also smoke
Yo tambien soy humo / I am also smoke

Runo Lagomarsino

Lagomarsino arbetar med många olika uttrycksmedel men skapar i huvudsak installationer där han kombinerar upphittade föremål, skulptur, fotografi och film, ibland även med performance-baserade eller interaktiva element. Han använder sig av det självbiografiska för att kommentera sociala och politiska omständigheter som berör oss alla. Kollektiva minnen utmanas av det privata och påminner oss om hur intrikat historien – även dess mest förbisedda fakta – vävs samman med nutiden.

KONTAKTA