Photo: Lasse Olsson Photo
Photo: Lasse Olsson Photo

RAVINEN Kulturhus

RAVINEN Kulturhus är en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik, upplevelser och design på Bjärehalvön i Skåne. RAVINEN ligger vid Norrvikens trädgårdar i Båstad och rymmer tre utställningssalar, konsertsalen Birgit Nilsson-salen, skapande verkstad, designbutik och RAVINEN Café & Bistro.

KONTAKTA