Peter Wallström

I Peter Wallströms praktik är olika ytor och stilbrott viktiga och motivet handlar om rymd, djup, yta, karaktär, skådespelare, material, färg, ljus. Allt hänger ihop, men inget av dessa element kan förklara de andra ensamma. Målningarna kan påminna om en teatralisk värld med element och backdroppar som ger scenerna en fiktiv känsla, av dröm eller fantasi.

KONTAKTA