Papperskonservator Anna Celander

Konservering, restaureing av konst på papper. Utför även insyningsprotokoll inför utställningar där t.ex. inlån kräver ett "föremålsdokument" upprättat av en konservator. Vid insyn arbetar jag med alla materialgrupper.

KONTAKTA