Colgate Smile (after IRWIN)
Colgate Smile (after IRWIN)

Nina Slejko Blom

Nina Slejko Blom (1982, Slovenien (f.d Jugoslavien) är konstnär. Hon skapar konst. Hon är baserad 80 % i Sverige, 20 % i Slovenien. Medlem i konstnärskollektiven Pektin (R.I.P.) och Klara Sax. Slejko Blom skapar målningar, skulpturer, böcker, interaktiva upplevelser, teckningar, personae, zines, som kritiskt reflekterar över samtiden, dess maktsystem och strukturer.

Initiativtagare till (tillsammans med Conny Blom) och curator på Conceptual Art Center Bukovje/ Landskrona, en budgetlös ideell mässplats

KONTAKTA