Jane Avril - Solo Cancan Dance, 2019
Jane Avril - Solo Cancan Dance, 2019
Altar for Jane Avril - Zenith, 2022
Altar for Jane Avril - Zenith, 2022
Millennium Star 2021
Millennium Star 2021
Millennium Star at 13festivalen 2023
Millennium Star at 13festivalen 2023

Maria Norrman

Maria Norrman är en konstnär som arbetar med video och fotografi i kombination med performance och kostym. Norrman använder ofta sig själv och olika karaktärer i sitt arbete vilket gör att hon kan sätta sitt utseende och sitt könsuttryck i relation till deltagarna. Verken utforskar mötet mellan hennes och andras fantasier och ämnen som historia, genus och sexualitet. Hennes metoder består ofta av olika typer av rollspel, där kropp, kläder och identiteter är centrala utgångspunkter. Norrman arbetar ofta med långvariga projekt som t.ex hennes drag persona Millennium Star som föddes 2012, och hennes 20+ år långa besatthet av den franska dansaren Jane Avril (1868-1943.) Verken undersöker hur historia används som ett sorts verktyg för att relatera till sin omvärld eller fly från den. Verken undersöker varför och hur vi fantiserar och skapar bilder om saker som historia, kön och sexualitet. Norrman är född 1987 och tog sin MFA från Malmö Konsthögskola 2013.

KONTAKTA