Njurarnas sång/ Song of the kidneys, acrylic and chalk on MDF, 32x32cm, 2022
Njurarnas sång/ Song of the kidneys, acrylic and chalk on MDF, 32x32cm, 2022
Fortplantningsorganens sång/ Song of The Reproductive Organs, acrylic and chalk on MDF, 32x32cm, 2022
Fortplantningsorganens sång/ Song of The Reproductive Organs, acrylic and chalk on MDF, 32x32cm, 2022
Mjältens sång/Song of the Spleen, acrylic and chalk on MDF, 32x32cm, 2022
Mjältens sång/Song of the Spleen, acrylic and chalk on MDF, 32x32cm, 2022
Koppardansen/ The Copper Dance, acrylic and chalk on MDF, 50x70cm, 2022
Koppardansen/ The Copper Dance, acrylic and chalk on MDF, 50x70cm, 2022
Kvicksilverdansen/ The Mercury Dance, acrylic and chalk on MDF, 50x70cm, 2022
Kvicksilverdansen/ The Mercury Dance, acrylic and chalk on MDF, 50x70cm, 2022

Madeleine Aleman

f. 1959 i Stockholm. Bor och arbetar i Malmö. Utbildad vid Konstfack i Stockholm. Jag använder olika material och tekniker i min konst, men drivkraften är densamma; jag vill integrera mina passioner, nämligen konst, psykologi och andlighet. Sedan 2012 har jag uttryckt mig genom teckning, grafik och performance. Jag praktiserar olika tekniker för att nå hypnagoga tillstånd och och använder också det kinesiska oraklet I Ching för att spå. Att, i egenskap av konstnär, försätta mig i hypnagoga tillstånd erbjuder mig möjligheten att rensa bort lager av förutfattade föreställningar, att komma runt inbyggda vanemönster och att hitta ett mer direkt, inre uttryckssätt. Madeleine Aleman är också Bildlärare och certifierad Bildpsykoterapeut. Hon har ställt ut på olika platser i Sverige såväl som utomlands, bland annat i Spanien, i Nederländerna och i Kina.

KONTAKTA