Maddie Leach. Photo: Johan Wingborg
Maddie Leach. Photo: Johan Wingborg

Maddie Leach

Maddie Leach är en konstnär från Nya Zeeland av ashkenazisk, engelsk, och skotsk härkomst. Hon har en doktorsexamen från School of Communication and Creative Arts vid Deakin University i Melbourne, Australien. Hon bor i Lund och arbetar i Göteborg på HDK-Valand. Maddies konstnärlig praxis följer en forskningsintensiv strategi för att utveckla konceptuella banor och arbeta genom frågor om väsentlighet, process och offentlig presentation med syftet att anpassa och svara på lokala förhållanden. Detta sätt att arbeta kan identifieras i många av hennes projekt som: Lowering Simon Fraser (2019) i Vancouver, Kanada; The Grief Prophesy (2017) i Göteborgs biennale för samtida konst; The Blue Spring / Mata Air Murni (2015) för Jakarta Biennale, Indonesien; 28 October 2834 (2015) för Spaced 2: Future Recall i Western Australia; hennes permanenta installation Evening Echo i Shalom Park, Cork, Irland (2011); Let us keep together för Iteration: Again Tasmania (2011) och Signs and Wonders Shall Appear for Close Encounters, Chicago (2010). Varje projekt har löst sig själv annorlunda med avseende på deras media, presentationssätt och offentliga engagemang, men alla delar en sökning efter de speciella lokala berättelserna och historierna som Maddie använder som startpunkter för att komponera projekt som bebor utrymmet mellan vad som förväntas och vad som händer, mellan potentiella och faktiska former.

Maddie har arbetat med internationella kuratorer Charles Esche, Claire Doherty, Hou Hanru, Nav Haq och Mercedes Vicente. Hon har varit konstnär i hemvist med Serlachius-museet (Mänttä, Finland); CAG Field House-program (Vancouver, Kanada); National Sculpture Factory (Cork, Irland); International Art Space (Western Australia); Spike Island (Bristol, Storbritannien) och Hyde Park Art Center (Chicago, USA). I september 2020 fick hon ett fyraårigt forskningsbidrag från Formas (Vetenskapsrådet för hållbar utveckling) till projektet 'Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama'.

KONTAKTA