Krognoshuset
Krognoshuset

Krognoshuset

Krognoshuset har kontinuerligt visat samtida konst sedan 1928. Då grundades Konstföreningen Aura av en grupp konstnärer och konstvänner. Syftet var, och är fortfarande, att väcka intresse för och sprida kunskap om konst.

Krognoshuset har från starten huserat två relativt självständiga delar: dels en konstnärsgrupp, dels en allmän konstförening. För närvarande ingår ca 61 konstnärer samt ca 300 medlemmar. Krognoshuset arrangerar minst sju utställningar om året med såväl inbjudna konstnärer som medlemmar i konstnärsgruppen. Många internationellt verksamma konstnärer, såväl svenska som utländska, har genom åren ställt ut i Krognoshuset.

Det arrangeras även föredrag, visningar och workshops. För medlemmar anordnas det kurser och konstresor. Aura arrangerar varje år Konstkväll/Konsthelg i Lund då stadens alla konstinstitutioner och gallerier erbjuder fri entré och spännande arrangemang. Konstkvällen är alltid den tredje helgen i oktober.

Byggnaden är Lunds äldsta bevarade profana byggnad, kulturminnesskyddad från omkring 1300 med smala och branta trappor. Byggnaden kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer.

Krognoshuset drivs av konstföreningen Aura med stöd från Kulturrådet och Lunds kommun.

Öppettider:


Torsdag-söndag 13–17

KONTAKTA