Konstnärernas riksorganisation Skåne

Konstnärernas Riksorganisation Skåne, representerar 637 medlemmar i Skåne och arbetar för bättre villkor för konstnärer, konsthantverkare och industriformgivare och är de svenska konstnärernas fackliga organisation. Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

KONTAKTA