Outside our space on Östergatan 9a
Outside our space on Östergatan 9a

Konstfrämjandet Skåne

Konstfrämjandet Skånes motto är att locka till upptäckter genom konsten. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle. Organisationens ändamål är att bidra till konst för alla: främja kunskap, bildning, förståelse och ökat intresse för, skapande av och medverkan till konst, oavsett bakgrund, och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Vi har Malmö som bas men arbetar med konstprojekt i hela Skåne.

KONTAKTA