KKVMM
KKVMM

KKV Monumental Malmö

KKV Monumental Malmö är en stiftelse som drivs kollektivt av anslutna yrkesverksamma konstnärer. Detta innebär att du som ansluten är med och ansvarar för verkstädernas uppbyggnad, skötsel och ordning. KKVMMs verkstäder är till för tidsbegränsade konstnärliga projekt utefter behov av utrustning och utrymme och till en kostnad av 95 kr per dag. Den får inte användas som permanent ateljé eller för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Du håller själv med arbetsmaterial och verktyg och ska ha en egen personlig olycksfallsförsäkring för att få arbeta här.

På KKVMM kan du hyra enskilda projektrum eller en yta i vår öppna monteringsverkstad under en begränsad period. Verkstaden har en bil med lastutrymme som kan bokas och hyras. Efter slutfört arbete i verkstaden städar du och fyller i timlistan i pärmen bredvid hissen med namn, datum, arbetade timmar samt utnyttjande av ugnar o.dyl. Du faktureras för detta en gång i kvartalet.

För att bli ansluten och nyttja verkstaden behöver du skicka in en ansökan och bli godkänd av styrelsen. Yrkesverksamma och utbildade konstnärer beviljas anslutning, närliggande yrkes-kategorier kan ansöka om en tidsbegränsad projektanslutning för att genomföra ett konstnärligt projekt.

KKVMM startade 1972 på initiativ av konstnärer, verkstaden fanns då i Fosie industriområde, 1983 flyttade kollektivverkstaden till den gamla textilfabriken på Bragegatan 15 i Södra Sofielund där vi finns än idag.


måndag–fredag kl: 9.00–16.00

KONTAKTA