Det röda huset, 120 x 100, fotografi, collage
Det röda huset, 120 x 100, fotografi, collage

Johanna Schartau

Jag arbetar många gånger med utgångspunkt från den personliga berättelsen. Det är den som står i centrum för mina arbeten. Jag har arbetat en del med min egen bakgrund men också våran allas gemensamma historia. Mina arbeten tar ofta lång tid och jag arbetar som en forskare många gånger. Jag rör mig mellan med film, fotografi, skulptur, grafik, installationer.

Jag har utställningar, gjort gestaltningsuppdrag för Statens Konstråd och kommuner, nu senast för Ängelholmskommun. Jag har också gjort film, en sorts personlig dokumentärfilm, de har visats på SVT, på museum och utställningsplatser, på filmfestivaler i Sverige och i andra delar av välden. Jag finns representerad på Statens Konstråd, Malmö Konstmuseum, Ystad Konstmuseum, SAK, Folkets Hus och parker och många regioner och kommuner i Sverige.

KONTAKTA