Dog days 76x55cm, ink on paper
Dog days 76x55cm, ink on paper
Yrsa and the cone of Shame 54x74cm
Yrsa and the cone of Shame 54x74cm
Kitchen 140x100, ink on paper
Kitchen 140x100, ink on paper
Upper Hallway 140x100cm, Ink on paper
Upper Hallway 140x100cm, Ink on paper

Jens Lundberg

Mitt arbete består av svartvita storskaliga tuschlaveringar där det långsamma och irreversibla arbetssättet för mig blir en metod av få vara helt närvarande med motivet. Jag jobbar med fotografier som förlagor som tecknas upp på akvarellpapper för att sedan laveras fram med vatten och tusch.

Arbetssättet påminner om en framkallningsprocess där repetition och noggrannhet är nyckelord. Varje bild målas om och om igen med flera hundratals lager av utspätt tusch och för varje lager växer bilden fram, först i sin allra ljusaste form för att tillslut byggas upp av de rätta nyanserna. Samarbetet mellan människa och material är under processen alltid närvarande och det konstanta pendlandet mellan att ta kontrollen och förlora sig i den.

Tekniken lämnar inga utrymmen för felsteg, varenda drag blir ett spår som aldrig går att sudda ut. För mig har måleriet kommit att handla om att dokumentera, förstå och komma närmare min omvärld men också att pausa och bekänna det förgängliga. Jag har under de närmsta sju åren ständigt återkommit till observationer av min hund, där mitt val av teknik hjälper mig att titta bortom de yttre skalen för att finna vad som finns på insidan. Jag intresserar mig för vad det innebär att vara sin egen och mötet individer emellan och tanken på vad det innebär att samexistera med en individ av en annan art.

KONTAKTA