"Mother of pearl, detail, clay and ceramics, installation at Halmstad Konsthall 2022
"Mother of pearl, detail, clay and ceramics, installation at Halmstad Konsthall 2022

Jennifer Forsberg

Jag arbetar heltid i egen ateljé på landsbygden i sydöstra Skåne. De senaste åren har jag arbetat mycket med konst i det offentliga rummet och gjort större gestaltningar i keramik, brons, aluminium och glasfiber för tex Halmstad Kommun, Varbergs kommun, Västra Götalandsregionen, Botkyrka kommun, Region Uppsala.

Uppdragen har varit utomhus i park, torg, sjukhus, förskola, vårdcentral. I mina gestaltningsuppdrag arbetar jag gärna med element av naturen eller material som subjekt. Det blir utgångspunkt för ett narrativ. Jag försöker uttrycka människans samhörighet och beroende av allt vi omges av men ofta misshandlar och exploaterar.

Parallellt med gestaltningsuppdrag och skissuppdrag arbetar jag med utställningar. Mina senaste större utställningar är Wanås konst 2017, Galleri Format i Oslo 2020, Tomelilla Konsthall 2021 och Halmstad Konsthall 2022. I dessa utställningar har jag med lerans hjälp försökt arbeta med samma frågeställningar som i mina offentliga gestaltningar; människan och materialen och naturen. Leran och jorden som bas för civilisation, arbete, samhällsbygge. Jag har kunnat närma mig klassfrågor och fysiskt arbete ( Wanås konst), migration och nationalism ( Galleri Format), exploatering och makt(missbruk) (Tomelilla och Halmstad Konsthall). Mitt senaste projekt skapades under ett residency på Ifö center i Bromölla och blev en film av en performance/reenactment/gemensam vandring och en skulptural installation. Jag ville gestalta platsens historia med kaolinbrytningen ute på Ivön som bas för ett helt samhälles framväxt. Projektet delfinansierades av Region Skåne och har visats på Ifö Centers konsthall Lerlagret, Ifö Industrimuseum samt Kaolin galleri i Stockholm 2023. Under åren har jag haft olika pedagogiska uppdrag, främst på HDK/Valand där jag senast arbetat som gästlärare, handledare och opponent på master och kandidatstudenter.

Jag har också arbetat som handledare och opponent på Kunsthöjskolen i Oslo. Jag är också handledare på Österlenskolan för konst och design i Simrishamn.

KONTAKTA