Inter Arts Center
Inter Arts Center

Inter Arts Center

Inter Arts Center (IAC) vid Lunds Universitet är Konstnärliga fakultetens centrumbildning och forskningsinfrastruktur med fokus på konstnärlig forskning, forskarutbildning, tvärdisciplinär konst och samverkan. Som mötes- och arbetsplats med avancerad teknik och lokaler, har IAC till uppgift att stödja och initiera tvärdisciplinära samarbeten mellan konstnärer, forskare och externa aktörer samt mellan de tre konstnärliga högskolorna inom fakulteten, Lunds universitet och samhället i stort. Som en unik plats för experiment stöder och uppmuntrar IAC särskilt utvecklingen av process-, forsknings- och teknikbaserad konst och prioriterar tvärdisciplinära projekt. IAC erbjuder regelbundet offentliga evenemang som föreställningar, konserter, installationer, utställningar, seminarier och workshops.

KONTAKTA