dela ett äventyr med binen
dela ett äventyr med binen
låt sladdarna visa vägen
låt sladdarna visa vägen
kollapsande väv
kollapsande väv
feeding boiler pending harves
feeding boiler pending harves
Exa Dark Sidræl
Exa Dark Sidræl

Ida Silfverdal

Ida Silfverdal (född 1997 i Umeå) är konstnär och sedan 2021 baserad i Malmö. Hon har påbörjat en BFA vid Gerrit Rietveld Akademin i Amsterdam.

Ida jobbar i gränslandet mellan skulptur, installation, video och performance där utforskar skärningspunkter mellan det organiska och artificiella. Den kaotiska men än rigida tillvaron under kapitalismen blir en underliggande grund för Idas konceptuella och materiella utforskande. Hon dras till de otaliga möjligheterna i plastens textur, formbarhet och opacitet och utforskar vad som kan komma ur förvrängd plasts kletiga och röriga egenskaper.

KONTAKTA