LTH-fontänen / LTH Fountain, Lund Technical University, Sweden, 1974. Photo: Unattributed. Public domain /Alvin Arkiv.
LTH-fontänen / LTH Fountain, Lund Technical University, Sweden, 1974. Photo: Unattributed. Public domain /Alvin Arkiv.
LTH-fontänen / The LTH Fountain, Lund Technical University, Sweden, 1968. Photo: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Design: Jonas Williamsson.
LTH-fontänen / The LTH Fountain, Lund Technical University, Sweden, 1968. Photo: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Design: Jonas Williamsson.

Fountains Failures Futures: The afterlives of public art

Forskning och diskussion kring offentlig konst fokuserar ofta på förutsättningar för uppkomst och produktion av offentliga verk. Fountains Failures Futures börjar i andra änden – genom att tänka på den offentliga konstens efterlevnad, i förhållande till processer av förfall, reparation, nyskapande, transformation och förändring. Vi är intresserade av frågor rörande hållbarhet, vårdnad och om "misslyckade" offentliga konstverk kan åter vitaliseras och tänkas kring ånyo. Vilka implikationer har detta för konstnärligt författarskap och ägande, och vilka utmaningar innebär det för uppdragsgivare, konstnärer, arkitekter och stadsplanerare? Hur kan producenter, ägare och förvaltare av offentliga konstverk, och de samhällen som lever med dessa verk, förutse och hantera den offentliga konsten komplexa “livet efter detta”?

KONTAKTA