EvaMarie Lindahl

EvaMarie Lindahl, PhD, är verksam som bildkonstnär och är baserad i Sverige. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Lindahl har utvecklat en konstpraktik som omfattar storskaliga blyertsteckningar så väl som textbaserade performanceverk.

I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. På senare tid har detta utvecklats till en konstpraktik som kan kallas konsthistorieaktivism. I hennes pågående arbete ifrågasätter hon dikotomin människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.

Lindahl innehar en doktorsexamen från Edge Hill University (UK) som hon tog vid The Centre for Human Animal Studies 2022. Hennes forskningsprojekt med titeln Resistance Within the Museum Fauna – Challenging Anthropocentrism through Counter Art Histories and Non-Human Narratives är en avhandling inom konstnärlig forskning och kritiska djurstudier som använder sig av antropomorfism och empati för att skriva och framföra konsthistorier där icke mänskliga djur står i centrum. Lindahl innehar en master i konst vid Malmö konsthögskola sedan 2008.

Hennes verk har ställts ut och framförts vid flera institutioner så som danska Statens museum för konst, Bonniers Konsthall, Ystads konstmuseum, Malmö konsthall, Uppsala konstmuseum, Biskopshuset i Lund, Stene Projects Gallery, Walker Art Gallery UK, Kvinnohistoriskt museum och Malmö Museer. Hon har tilldelats projekts- och arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och finns representerad i flera privata och allmänna samlingar. 2015 var Lindahl med och startade föreningen UNICORN artists in solidarity. Lindahl är frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor samt paneler kopplade till hennes intresseområden.

KONTAKTA