Emma Shachat
Emma Shachat

Emma Shachat

Emma Shachat är doktorand i Konsthistoria och Visuella studier vid Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på representationer av arkitektoniskt minne i samtidskonst, med fokus på hur historiska minnen, identiteter och narrativ kommer i konflikt i arkitektoniska rum. Genom att analysera hur konstnärer förhör och (om)konfigurerar arkitektur som ett vittne till det förflutna, undersöker hennes forskning kritiskt rumsliga hierarkier av minne och historia.

Emma har en masterexamen i Visuell kultur från Lunds universitet, och tog sin kandidatexamen i genusvetenskap och konsthistoria vid Wheaton College, Massachusetts. Hon har tidigare arbetat som kommunikatör och skribent för konstinstitutioner i Köpenhamn (SUPERFLEX art studio, CHART Kunsthal Charlottenborg). Hon bor för närvarande i Malmö.

KONTAKTA