Stone Spiral
Stone Spiral

Eileen Laurie

Eileen Laurie är konstnär och pedagog. Hennes konstnärskap innefattar Land Art, konstgrafik och deltagarstyrt skapande. Eileen ser konst som ett verktyg och ett rum där nya möjligheter (med)skapas genom ömsesidig respekt och både teori och praktik. Eileen har samarbetat med Lunds universitet, Holma Folkhögskola, Konstfrämjandet, RSFL Rådgivning Skåne och Slottsträdgården Malmö.

KONTAKTA