Unspecified Ritual, oil on canvas, 650x380 cm. Bildmuseet Umeå
Unspecified Ritual, oil on canvas, 650x380 cm. Bildmuseet Umeå

Désirée Burenstrand Schyman

Burenstrand Schymans arbete består av experimentella och utforskande moment i måleri som ofta innebär utvidgade och platsspecifika verk, som bearbetar och tar utställningsrum i anspråk genom fysiska kommentarer och tillägg. Arbetet utgår oftast från ett fenomenologiskt perspektiv där hon undersöker upplevelser av olika slags fenomen, som exempelvis smärta – om hur den ser ut att uppstå som sin egen gestalt och hur den därigenom blir intim, en egendomlig rumslighet, som bara kan upplevas och beskrivas av den drabbade. Utbildad på Umeå konsthögskola (MFA), samt Uppsala Universitet (BA) i filosofi och konsthistoria.

KONTAKTA