Through Fire - broderi på fotografi
Through Fire - broderi på fotografi
Mörkt - broderi på papper
Mörkt - broderi på papper
Transition - installation
Transition - installation
Until Death Do Us Unite - Stillbild videoinstallation
Until Death Do Us Unite - Stillbild videoinstallation

Charlotte Elm Ravn

Jag är född 1972 och har en bakgrund inom både scenkonst och bildkonst och har under hela mitt yrkesliv rört mig där emellan. Spåren av mina erfarenheter från scenkonsten visar sig genom att jag är intresserad av kroppen och dess förhållande till tid och rum, både som uttryck och metod. Jag arbetar bl.a. med video, installationer, analogt bearbetade foton och broderi på papper.

KONTAKTA