CG Gallery

Malmöbaserat nomadgalleri grundat 2019 (alltså ingen fast lokal). 4-6 utställningar per år varav en solo, resten grupputställningar. Fokus på lokala konstnärer (Skåne och Köpenhamn) samt gränssnittet mellan samtidskonst och samtida konsthantverk. Vi vurmar för materialkonst! 2024 är året nomaden hoppas på att bli bofast. Vi kommer fortsätta med vårt utställningsprogram men vill gärna aktivera lokalen i glappen. Därför bjuder vi in konstnärer och lokala kreatörer som vill arrangera events av olika slag mellan våra inplanerade utställningar.

Öppettider:

Onsdagar 16–20, lördagar och söndagar 12–16 (under pågående utställning)

KONTAKTA