C. Grace Chang
C. Grace Chang

C. Grace Chang

C. Grace Chang är en amerikansk curator/intendent, pedagog, filmskapare och konstnär i Malmö. Hennes arbete examinerar visuella kulturer genom dekolonial teori och critical race teori för att utforska hur vi bygger visuella “havens”, kodade maktstrukturer och vägran.

Tidigare curator/intendent på Skånes konstförening, Grace har presenterat sitt arbete på båda skolor (Det Kongelige Danske Kunstakademi, Københavns Universitet, Östra Grevie Folkhögskola) och industrikonferenser (Samtidskonstdagarna, Nordisk Panorama, Supermarket Art Fair).

Sedan 2021 har hon varit i styrgruppen för Konst Detox Sweden, en nationell förening för rasifierade konstnärer och kulturarbetare; och på rådgivandekommittéer och juryer (Plattform KcSyd, Statens konstråd, Region Skåne).

I 2011 tog hon kandidatsexamen i Engelsk språk och litteratur, med en minor i Östasiatiska språk och litteraturer, från Smith College. Hon har tagit två mastersexamina i Litteratur, kultur och media (2016) och Visuella kulturer (2018) från Lunds universitet.

KONTAKTA