Utanför ARKANA
Utanför ARKANA
ARKANA, interiör
ARKANA, interiör

ARKANA

ARKANA ligger på Möllevångsgatan 37 i Malmö och är ett ideellt galleri som syftar till att lyfta konst och hantverk skapade av kvinnor, icke-binära och transpersoner. ARKANA curerar främst grupputställningar men har detta året även introducerat soloutställningar.

På ARKANA har konstnärerna möjlighet att tillgängliggöra sin konst för allmänheten samt möta andra konstnärer och knyta kontakter. På ARKANA ställer vi ofta ut förstagångsutställare.

KONTAKTA