ANON

De flesta samtal om ekonomins framtid sker inom forskning, akademiska uppsatser, slutna konferenser och privata mötesrum. ANON är ett utforskande offentligt konstrum som samlar in och delar global kunskap om framtidens ekonomi och hämtar den till dess lokala miljö och invånare.

KONTAKTA