Det Oersättliga
Det Oersättliga
WELTCRONIC
WELTCRONIC

Anne Maria Udsen

"Jag reflekterar över kulturmiljöer i arbetet med artefakter i landskap med arkitektoniska spår av konstruktion och dekonstruktion. Jag uttrycker gärna det svåra och utmanande, som jag ständigt utvecklar mot mer komplexa uttryck."

Anne Maria Udsen är en etablerad bildkonstnär, som har deltagit i en mängd utställningar både nationellt och internationellt. Verken balanserar på kanten mellan det figurativa och det abstrakta.

KONTAKTA